بازگشت

بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم

بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم
بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم
بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم بازسازی کلی داخل اتاق مرسدس بنز سی 240 کرم

توضیحات

بنز کلاس سی
BENZ C Class
تعویض فابریک چرم فرسوده صندلی ساده و سوزنی کرم
ترمیم رنگ چرم صندلی کرم ت
رمیم و چرم دوزی سردنده
چرم دوزی گردگیر دنده ت
رمیم چوب قاب دنده خ
شک شوئی و صفر شویی داخل اتاق

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نام و نام خانوادگی شما :
امتیاز شما به این محصول :   از راست به چپ هر کدام به منزله یک ستاره می باشند.
نظر شما درباره این محصول : کد را در کادر زیر وارد کنید: