بازگشت

بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز)

بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز)
بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز)
بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز) بازسازي و تودوزی کامل چرم صندلی لکسوس آر ایکس 350 چرم کرم (تک درز)

توضیحات

لکسوس آر ایکس 350
LEXUS RX350
تعویض و تودوزی فابریک چرم فرسوده  کامل صندلی ها چرم کرم (دوخت تک درز)
تعویض فابریک چرم فرسوده  زیر آرنجی کنسول وسط چرم کرم
دوخت : فابریک لکسوس

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نام و نام خانوادگی شما :
امتیاز شما به این محصول :   از راست به چپ هر کدام به منزله یک ستاره می باشند.
نظر شما درباره این محصول : کد را در کادر زیر وارد کنید: