بازگشت

لکسوس آر ایکس 350 لیست قیمت خدمات

تعویض و تودوزی فابریک چرم فرسوده  کامل ص..
ترمیم رنگ کامل چرم صندلی های جلو و عقب با رنگ..
تعویض فابریک چرم فرسوده پشتی صندلی راننده چرم..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان چوب و چرم طبیعی..
تعویض و تودوزی فابریک چرم فرسوده  کل صند..
رفع ماتی چراغ ماشین شفاف سازی چراغ ماشینپلیش ..