بازگشت

لکسوس آی اس 300 لیست قیمت خدمات

ترمیم رنگ کامل چرم صندلی های جلو و عقب با رنگ..
تعویض فابریک چرم فرسوده صندلی راننده چرم کرمت..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان تمام چرم با چرم..
کاور بدنه خودرو با استیکر یک تکه سفید 7 رنگاس..