بازگشت

لکسوس ای اس 350 لیست قیمت خدمات

ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی آرنجی کنسول وسط با رن..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
ترمیم رنگ چرم فرمان با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
تعویض فابریک چرم فرسوده رودری مشکیدوخت : فابر..
تعویض فابریک چرم فرسوده صندلی راننده چرم کرمت..
تعویض فابریک چرم فرسوده کل صندلی راننده چرم ک..
تعویض و تودوزی فابریک چرم فرسوده  کل صند..
صفر شوئی و خشک شوئی کامل داخل اتاق اتومبیل با..