بازگشت

تویوتا پرادو اتاق قدیم لیست قیمت خدمات

تعویض چرم صندلی های جلو و عقب و صندلی های بار..
ترمیم فابریک رنگ قطعات جلو داشبورد..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان تمام چرم با چرم..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان چوب وچرم با چرم..
تعویض فابریک چرم قاب بالای رودری چرم کرم..
تعویض فابریک موکت کف از کرم به مشکی..
تبدیل صندلی های چرم کرم به چرم قهوه ای تیرهچر..
چرم دوزی کل صندلی هاچرم دوزی کامل رودری هاچرم..
تبدیل صندلی های پارچه کرم به چرم مصنوعی(صنعتی..
روکش صندلی چرم کرم ساده سوزنی..
صفر شوئی و خشک شوئی کامل داخل اتاق اتومبیل با..
مکانیکی و رفع روغن ریزی درب سوپاپ و سینی جلوی..