بازگشت

تویوتا کمری لیست قیمت خدمات

ترمیم فابریک رنگ قطعات نقره ای رودری..
چرم دوزی و ترمیم کامل پوسته داشبورد با چرم طو..
نصب و تعویض پوسته داشبورد فرسوده با نو و فابر..
تعویض فابریک چرم فرسوده ماهیچه صندلی راننده چ..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان تمام چرم با چرم..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان تمام چرم با چرم..
تبدیل صندلی های پارچه طوسی سیر به تمام چرم مش..
تبدیل صندلی های پارچه طوسی روشن به چرم مشکیچر..
روکش صندلی چرم مشکی ساده سوزنیدوخت : فابریک ت..
صفر شوئی و خشک شوئی کامل داخل اتاق اتومبیل با..
تبدیل فرمان تمام چرم به فرمان چوب و چرم طوسی ..
تبدیل فرمان تمام چرم به فرمان چوب و چرم طبیعی..