بازگشت

ب ام و سری 7 لیست قیمت خدمات

تعویض و چرم دوزی صندلی ها با چرم آلمانی کرمچر..
ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی رودری با رنگ مخصوص چر..
ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی کنسول وسط با رنگ مخصو..
چرم دوزی و ترمیم کامل پوسته داشبورد با چرم مش..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان تمام چرم با چرم..
تبدیل فرمان تمام چرم به فرمان چوب و چرم کرم ق..