بازگشت

ب ام و سری 5 لیست قیمت خدمات

باد گیری و رفع چروک چرم کف صندلیترمیم رنگ چرم..
اجرای استیکر (برچسب) براق بر روی سقف و تبدیل ..
ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی رودری با رنگ مخصوص چر..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
خدمات انجام شده : چرم دوزی و ترمیم کامل پوسته..
خدمات انجام شده : ترمیم چوب قطعه قاب جلو داشب..
تعویض فابریک چرم فرسوده کفی صندلی راننده چرم ..
تعویض فابریک پارچه ستون کرم جلو سمت شاگرد که ..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده زیر..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده کفی..
خدمات انجام شده : تعویض چرم فرسوده فرمان ..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده فرم..
خدمات انجام شده : تعویض چرم فرسوده فرمان تمام..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده فرم..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده فرم..