بازگشت

ب ام و سری 3 لیست قیمت خدمات

تبدیل پارچه نمدی سقف وستون حیر مشکی به جیر قه..
ترمیم فابریک رنگ قاب شیشه بالابر کرم مات..
ترمیم رنگ قاب روی فرمان مشکی..
خدمات انجام شده : ترمیم فابریک رنگ قطعات رودر..
تعمیر و ترمیم فابریک قطعه روی فرمان ب ام وچرم..
ترمیم رنگ چرم رودری با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی رودری با رنگ مخصوص چر..
خدمات انجام شده : ترمیم رنگ چرم زیر آرنجی کنس..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
ترمیم رنگ چرم صندلی ها با رنگ مخصوص چرم با لا..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
خدمات انجام شده : ترمیم پوسیدگی قاب 2 تکه دست..
خدمات انجام شده : چرم دوزی و ترمیم کامل پوسته..
خدمات انجام شده : ترمیم فابریک چوب قطعه قاب د..
تعویض ال ای دی داخل چراغ خطر عقبرفع ماتی چراغ..
تعویض چرم ماهیچه صندلی رانندهتعویض چرم زیر آر..
نوع خدمات : تعویض کامل پارچه نمدی سقف وستون ه..
نوع خدمات : تعویض فابریک چرم رودری عقب کرم..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم زیر آرنجی ..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده..