بازگشت

بنز کلاس اس لیست قیمت خدمات

باد گیری و رفع چروک چرم زیر آرنجی رودری مشکی..
بار گیری و رفع چروک چرم کف صندلی..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
باد گیری و رفع چروک چرم زیر آرنجی رودری نسکاف..
باد گیری چرم زیر آرنجی کنسول وسط بنز اس 350 م..
باد گیری و رفع چروک چرم زیر آرنجی کنسول وسط ن..
تعویض فابریک چرم فرسوده صندلی راننده و شاگرد ..
بازسازی خودرو کلاسیکبازسازی کامل پارچه فابریک..
تبدیل پارچه نمدی سقف وستون به جیر کرم نسکافه ..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
لازم به توضیح است که کمربند این خودرو قبلا تو..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده فر..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان چوب و چرم نسکاف..
چرم دوزی کل صندلی ها با چرم مشکیچرم دوزی رودر..
رفع ماتی چراغ ها شفاف سازی چراغ هاپلیش چراغ ه..
باد گیری و رفع چروک چرم زیر آرنجی کنسول وسط ب..
مکانیکی و تعمیر کامل موتور تعویض میل لنگتعویض..
ری کاور کردن کامل بدنه خودرو با استیکر یک تکه..