بازگشت

بنز کلاس ای لیست قیمت خدمات

تودوزی و تعویض فابریک چرم فرسوده صندلی کرم دو..
تبدیل صندلی های تمام پارچه طرح الگانس به چرم ..
تبدیل صندلی چرم و پارچه کرم به تمام چرم کرم س..
خدمات انجام شده : ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ ..
ترمیم رنگ چرم صندلی ها کرم نسکافه ای با رنگ م..
نوع خدمات : تعویض فابریک چرم زیر آرنجی کل رود..
تعویض فابریک چرم زیر آرنجی کنسول وسط کرم..
خدمات انجام شده : رفع چروک و تعویض چرم زیر آر..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده صند..
خدمات انجام شده : تعویض فابریک چرم فرسوده فر..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان چوب و چرم طبیعی..
تعویض فابریک چرم فرسوده فرمان چوب و چرم طبیعی..
رفع ماتی چراغ ماشین شفاف سازی چراغ ماشینپلیش ..
روکش صندلی با چرم طوسی آلمانی..