بازگشت

تسمه کمربند

لازم به توضیح است که کمربند این خودرو قبلا تو..
فول اینتریور دیزاین رهیاب اسپرت چرم دوزی کل ص..
چرم دوزی کل صندلی ها با چرم و جیر مشکی با خط ..
تبدیل فابریک تسمه کمربند خودرو از مشکی به قرم..
تبدیل فابریک تسمه کمربند خودرو از کرم به قرمز..
تبدیل فابریک تسمه کمربند خودرو از مشکی به قرم..
تبدیل فابریک تسمه کمربند خودرو از مشکی به زرد..
تبدیل فابریک تسمه کمربند خودرو از طوسی به زرد..