بازگشت

ترمیم رنگ قطعات

نوع خدمات : ترمیم کیلر الیاف فیبر کربن بال عق..
ترمیم فابریک رنگ قاب شیشه بالابر مشکی مات..
ترمیم فابریک رنگ قاب شیشه بالابر کرم مات..
ترمیم رنگ قاب روی فرمان مشکی..
ترمیم فابریک رنگ قطعات جلو داشبورد..
خدمات انجام شده : ترمیم فابریک رنگ قطعات رودر..
ترمیم فابریک رنگ قطعات روی فرمانترمیم رنگ چرم..
خدمات انجام شده : ترمیم رنگ کلید های روی ف..
ترمیم فابریک رنگ قطعات نقره ای رودری..
ترمیم فابریک رنگ قطعات کنسول کرم..
ترمیم فابریک رنگ مشکی قطعه دستگیره رودری..
ترمیم فابریک رنگ مشکی قطعه دستگیره رودری..
تعمیر و ترمیم فابریک قطعه روی فرمان ب ام وچرم..
ترمیم فابریک رنگ نقره ای قطعه رودری   ..
ترمیم رنگ چرم صندلی با رنگ مخصوص چرم با لاک م..
خدمات انجام شده : ترمیم پوسیدگی قاب 2 تکه دست..
ترمیم چوب قطعه قاب زیر دنده..
ترمیم چوب قطعه قاب زیر دنده     ..
ترمیم چوب قطعات داخلی و چوب کاری مجدد با طرح ..