Loading...

کیت اگزوز


خدمات کیت اگزوز

کیت اگزوز برقی

با نصب کیت اگزوز برقی  در خودرو  می توانید به  دلخواه صدای اسپرت یا صدای عادی خودرو را داشته باشید این کار را می توانید توسط ریموت کنترل از راه دور کیت انجام دهید.

کیت اگزوز بدون آسیب رساند به کاتالیزور توسط تیم متخصص این کار انجام می شود و هیچ گونه آسیبی  به منبع اگزوز و قطعات مربوط به آن وارد نمی کند.

نحوه عملکرد  کیت اگزوز به این ترتیب است که یک دریچه بعد از منبع اگزوز ایجاد می شود و وظیفه کیت باز و بستن آن دریچه می باشد و زمانی که دریچه باز باشد صدای اسپرت و زمانی که بسته باشد صدای عادی خودرو را خواهید داشت.

p201707052056214165515

خدمات کیت اگزوز

کیت اگزوز برقی با ریموت کنترل از راه دور موجب ایجاد صدای اسپرت خودرو می شود .

با استفاده از این کیت می توان به دلخواه صدای اسپرت و همچنین صدای عادی خودرو را داشته باشیم.

کیت اگزوز در زمان د لخواه با استفاده از ریموت آن می توان روشن و خاموش نمود.

لازم به ذکر است که کیت اگزوز بدون آسیب رساندن به اگزوز، منبع و کاتالیزوز و قطعات دیگر خودرو نصب می شود.

نحوه عملکرد کیت اگزوز به این ترتیب است که در اگزوز خودرو یک دریچه تعبیه می شود و کیت در همان قسمت نصب  شده و زمانی که آن دریچه باز باشد صدای اسپرت و در زمان بسته بودن صدای عادی خودرو را  خواهیم داشت.

خدمات ویژه بخش کیت اگزوز


بیش از 8000 پروژه

بیش از 8000 پروژه

اجرای بیش از 8000 پروژه موفق بر روی تمامی مدل های اتومبیل

بیش از 8 سال سابقه

بیش از 8 سال سابقه

بیش از 8 سال سابقه فعالیت مستمر طراحی دیزاین و بازسازی اتومبیل

  • Original (2)
  • Original (1)

طراحی و توسعه ماتیکان

Scroll to Top