Loading...

ترمیم ترک شیشه


ترمیم شیشه جلوی اتومبیل

20161112_121946

رفع ماتی شیشه جلو و رفع ترک شیشه

امروزه به دلیل نا هموار بودن جاده ها و سنگ های معلق در هوا ، شیشه جلوی همه اتومبیل ها در معرض آسیب جدی قرار دارند و با ایجاد کوچکترین ترک بر روی سطح شیشه جلو نه تنها ترک پیشروی می کند و باعث کاهش دید راننده می شود بلکه باعث خراب شدن برف پاک کن نیز می شود که امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان هم از پیشرفت ترک جلوگیری کرد و هم شیار ایجاد شده را محو نمود
همچنین آثار ماتی ایجاد شده توسط برف پاک کن را می توان با دستگاه لایه بردار براق نمود

ترک روی شیشه به دلیل تیز بودن لبه آن ، خیلی زود برف پاک کن را خراب می کند
هرچقدر داخل شیار ایجاد شده خاک و جرم بگیرد ، رفع ترک شیشه با کیفیت پایین تری انجام می شود

رفع ترک شیشه


محو شدن ترک شیشه

محو شدن ترک شیشه

ترک شیشه از داخل و بیرون با مواد ویژه پر شده و محو می شود

جلوگیری از پیشرفت ترک

جلوگیری از پیشرفت ترک

توسط مواد ویژه ای ، از پیشرفت ترک شیشه جلوگیری می شود

پر کردن سنگ خوردگی

پر کردن سنگ خوردگی

توسط مواد مخصوص سنگ خوردگی های شیشه پر می شود

بدون باز شدن شیشه

بدون باز شدن شیشه

ترمیم ترک شیشه اتومبیل بدون باز شدن شیشه انجام می شود

  • 20161112_133223
  • رفع ترک شیشه
  • محو شدن ترک از داخل و بیرون
  • رفع ماتی شیشه جلو
  • جلو گیری از پیشرفت ترک شیشه

طراحی و توسعه ماتیکان

Scroll to Top