مرکز معاینه فنی شکوفه

توضیحات

مرکز معاینه فنی شکوفه
بزرگراه آزادگان - ضلع شمالی میدان جهاد - خیابان نور - خیابان شکوفه

تماس

بزرگراه آزادگان - ضلع شمالی میدان جهاد - خیابان نور - خیابان شکوفه
تلفن تماس: ۵۵۸۴۹۷۰۰
موقعیت مکانی این مرکز در گوگل: