مرکز معاینه فنی آبشناسان

توضیحات

مرکز معاینه فنی آبشناسان


جنت آباد - بزرگراه آبشناسان (ایرانپارس) - تقاطع شاهین شمالی

تماس

جنت آباد - بزرگراه آبشناسان (ایرانپارس) - تقاطع شاهین شمالی
تلفن تماس: ۴۴۴۶۰۰۰۱
موقعیت مکانی این مرکز در گوگل: