مرکز معاینه فنی نیایش

توضیحات

نیایش

بزرگراه همت - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بهد از بزرگراه نیایش - خیابان یکم

تماس

بزرگراه همت - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بهد از بزرگراه نیایش - خیابان یکم
تلفن تماس: ۴۴۸۰۴۵۴۵
موقعیت مکانی این مرکز در گوگل: