صافکاری ، نقاشی و سپر سازی قاسم جانی صافکاری ،نقاشی و اتو رن

توضیحات

صافکاری ، نقاشی و سپر سازی قاسم جانی صافکاری ،نقاشی و اتو رن

تماس

هنگام بالاتر از چهار راه استقلال نبش کوچه شعبانی پلاک713 تعمیر گاه قاسم
تلفن تماس: 02177059955
موقعیت مکانی این مرکز در گوگل: